DELA
Foto: Jonas Edsvik

150 000 euro för klimatsmart mat

Kan Ålands planer på att skapa klimatsmart mat bli en förebild för hela Finland?

Det vill jord- och skogsbruksministeriet veta och finansierar ett pilotprojekt.
Nya Åland har tidigare skrivit om den hållbara livsmedelsstrategi som företaget Invenire ab, som leds av Patricia Wiklund, tagit fram på uppdrag av Ålands producentförbund. Arbetet går nu vidare i och med att Invenire ska implementera strategin. Fortsättningsprojektet, som ska vara klart den sista juni nästa år, finansieras av landskapet med 60 000 euro.

Nu har också jord- och skogsbruksministeriet bestämt sig för att satsa 150 000 euro på Åland. Ministeriet är ute efter att hitta en modell för ett regionalt hållbart matsystem som i framtiden kan kopieras i hela landet.

Av sammanlagt 14 olika kandidater blev det Invenire som kammade hem pengarna och det gagnar producentförbundets strategiarbete.

– Det gör det absolut. Båda projekten söker svar på samma frågor och ministeriets pengar kan därför ses som en tilläggsfinansiering till strategin, säger Patricia Wiklund.

Ministeriets mål är att hitta en modell för ett lokalt matsystem där så mycket som möjligt av produktionsinsatserna kommer från det område där maten produceras och konsumeras. En central fråga är hur cirkulär ekonomi fungerar i jordbruket.

– I den modell för matsystem som testas i pilotförsök ska näringsämnena föras tillbaka till jorden för växternas behov och de olika möjligheterna att alstra energi ska tas tillvara. Det regionala hållbara matsystemet grundar sig på konsumtion och uppskattning av lokal mat samt på utveckling av den lokala matkulturen, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

– En fantastisk nyhet som gör att vi har möjlighet att göra någonting riktigt bra av vårt livsmedelsprojekt, konstaterar producentförbundets vd Henry Lindström.

Titte Törnroth-Sarkkinen