DELA

1 500 skrev på för fler poliser

Många har gett sitt stöd till att polisen ska få ett tilläggsanslag för fem nya tjänster. Det framgår av resultatet av den namninsamlingskampanj som Obunden samling tog initiativ till för en månad sedan.

– Sammanlagt 1 500 personer har skrivit på namnlistorna. säger Anders Holmberg (Ob) som är en av de inom partiet som ansvarat för kampanjen.

Obunden samling ska nu överlämna underskrifterna till landskapsregeringen.

– Vi kommer samtidigt att redogöra för varför vi och de som deltagit i kampanjen anser att poliserna behövs. (tt-s)