DELA
Foto: Johan Orre

Körde 125 km/h på Vårdöbron

Mellan 4 september och 11 september 2015 har trafikmätningar utförts på Vårdöbro för att kontrollera trafikmängden och hastigheten för de fordon som kör över bron.

Högsta uppmätta hastighet för enskilda fordon var under mätperioden 125 km/h och för lastbil 71 km/h.
Det skriver landskapsregringen i ett pressmeddelande, och tillägger: ”Hastigheterna är långt över den tillåtna hastigheten om 20 km/h.”

– Jag ser mycket allvarlig på situationen. Begräsningen har införts i syfte att bron ska kunna vara öppen för trafik till 2018 då den nya bron har byggts, säger Infrastrukturminister Veronica Thörnroos.