DELA
Foto: Pressbild

1 200 finska arbetsplatser hotade på Tallink

Tallink koncernen börjar diskutera uppsägningar i Estland och Lettland. Dotterbolaget i Finland är mitt uppe i omfattande permitteringar som berör 1 200 arbetstagare.
– Eftersom det inte tagits beslut om stödåtgärder från de olika länderna så har vi kommit till en punkt där vi måste optimera vår verksamhet snabbt för att säkerställa den ekonomiska hållbarheten, säger vd Paavo Nõgene.

Tallinkkoncernen påbörjar förhandlingar om uppsägningar denna vecka med både estländsk och lettländsk personal. Dotterbolaget Tallink Silja Oy i Finland, som omfattar fartygen Serenade och Princess är mitt uppe i permitteringsförhandlingar. Förhandlingarna omfattar 1200 anställda både till sjöss och på land.

– Vi gjorde en plan på våren där vi hoppades att vi skulle kunna återgå till Sverige-traiken. Men restriktionerna till Sverige är fortsättningsvis i kraft och många faktorer inverkar också negativt på resor mellan Finland och Estland, säger Nõgene och tillägger:

– Om ländernas regeringar beslutar om stödåtgärder snabbt och marknadssituationen ändrar är vi redo att ta nya beslut snabbt.

Sammantaget kommer effektiviseringsprocesserna som pågår och nu initieras på alla företagets hemmamarknader att påverka upp till 2500 anställda inom Tallink Grupp, vars jobb kommer att påverkas på ett eller annat sätt beroende på hur förhandlingarna med de olika parterna fortlöper.