DELA

Slemmerns is har gått

Officiell tid för islossningen i år är den 23 mars klockan 08.00.

Årets is-amiral Klaus Pärnänen vid Lions Club tippar att ett tiotal personer kan ha angett rätt tid. /Kiki