DELA
Foto: Rasmus Olin

11 sökande till chefstjänster inom KST

De fyra tjänsterna som områdeschef inom Kommunernas socialtjänst (KST) samlade 11 intresseanmälningar. Tjänsterna tillsätts genom internrekrytering bland kommunernas anställda.
Katarina Dahlman, omsorgsdirektör, vågar dock inte riktigt säga när besluten fattas.

– Rekryteringsgruppen består av två styrelseledamöter och två tjänstemän som ska träffa de intresserade, säger hon.

– Vi har vårt nästa styrelsemöte den 18 maj, men jag undrar om vi hinner till dess.

Utnämningarna blir dock klara före sommaren, det lovar hon.

– Tanken är att områdescheferna ska kunna vara med i uppbyggnaden av organisationen.

På sitt senaste möte, den 27 april, godkände styrelsen förslaget till hyresavtal vilket innebär att KST får sitt högkvarter i Nyfahlers vid bussplan i Mariehamn.

De fyra områdena som ska få varsin chef är tidigt stöd till barn och familjer, barnskydd, vuxensocialarbete samt funktionsservice och sysselsättning. Det var möjligt att anmäla intresse för fler än en av chefstjänsterna.

KST (Kommunernas socialtjänst) ska fungera från den 1 januari 2021, varefter socialtjänsten ordnas inom ramen för ett kommunalförbund där samtliga åländska kommuner ingår. Den färdiga organisationen beräknas ha cirka 200 anställda.