DELA
Foto: Joakim Holmström

10 500 ålänningar är födda utanför Åland

Över en tredjedel av ålänningarna är födda någon annanstans. De blev 250 fler under 2016.

25 597 personer har svenska som modersmål.
Över hälften av mariehamnarna mellan 30 och 69 år är inflyttade. Det visar Åsubs undersökning om befolkningens språk, födelseort och medborgarskap.

– Närmare 36 procent av ålänningarna är födda i den kommun där de bor nu. Andelen är högst i skärgården, närmare hälften, och lägst i Mariehamn, en tredjedel, skriver Åsub i rapporten.

De finska medborgarna ökade med nästan 70 personer, medan antalet från andra länder blev över 160 flera. 11 procent av befolkningen, närmare 3 100 personer, är utländska medborgare.

12 procent av befolkningen har andra modersmål än svenska.

– Bland de 50 år fyllda utgör de finskspråkiga den stora majoriteten av de icke-svenskspråkiga, men bland de som är under 50 är de bara en fjärdedel. Andelen av invånarna som har annat språk än svenska är som störst i åldrarna 30–39 år, närmare 22 procent, varav finska står för 5 och övriga språk för hela 17 procent, skriver Åsub.