DELA
Foto: Jonas Edsvik

10 000 euro i stöd till barnskydd

Landskapsregeringen ger 7 500 euro till Lighthouse Sandra Rasmussen för att sprida kunskap gällande bakomliggande orsaker till problematisk skolfrånvaro samt att utarbeta förslag till handlingsplan och stärka användandet av samverkansmodellen för barnskyddsarbete. Projektet riktar sig till personal i grund- och gymnasieskolor som är nyckelpersoner när det gäller att identifiera problematisk skolfrånvaro.

De norråländska socialkanslierna tilldelas 2 500 euro för att utveckla barnskyddsarbetet genom kunskapsutveckling.

De utdelade medlen är avsatta för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som rör barnskyddsfrågor. Detta med anledning av utredningen om vanvården av samhällsvårdade barn på Åland under åren 1953-1971. Fem ansökningar har kommit in.

Ålands Feministparaplys ansökan om medel beviljas inte och inte heller de två ansökningarna från gemensamma socialkontoret för Finström och Geta får några medel.