DELA
Foto: Jonas Edsvik

10 000 euro för barnskydd

Lighthouse Sandra Rasmussen får 10 000 euro för att förverkliga och förankra en samverkansmodell för barnskyddsarbete. Det handlar om de pengar som landskapsregeringen avsatt för forsknings- och utvecklingsprojekt med anledning av utredningen om vanvård av barn på Åland. Pengarna beviljas under förutsättning att regeringen får rätt att både använda sig av resultatet och vid behov vidareutveckla modellen. Sammanlagt fyra ansökningar lämnades in, de övriga tre avslogs. (tt-s)