DELA

”?Man kommer inte känna igen sig?”

Övernäs högstadieskola, ÖHS, byggs om inkommande läsår. I höst inryms skolan i baracker och i en lågstadiekorridor. Se bilder från rivningen och de tillfälliga lokalerna här.

Av skolans norra del står bara limträbalkar och pelare kvar. På de gamla balkarna kommer man lägga nya balkar i längdrikting och takstolar ovanpå det.

– I och med att ventilationssystemet flyttas upp blir det högre takhöjd än förr, säger Henrik Boström (M) som är pensionerad lärare, stadspolitiker och sitter i komitten för ÖHS ombyggnad.

Den ombyggda skolan kommer resa sig på den gamla bottenplattan, men skolan kommer också byggas ut. Man kan redan se grunden till den nya administrationsdelen som går ut som en halvcirkel från den gamla fasaden.

Mellan den låga sydöstra korridoren av lågstadiebyggnaden och högstadiet kommer man bygga ett skyddstak så att det inte ska vara nödvändigt att dra på sig ytterkläder när man går mellan skolorna. Där under skyddstaket kommer även den nya huvudentren att anläggas.

Väggarna rivs

Från början var det tänkt att väggarna skulle sparas, men nu rivs de ner.

– Byggfirman menade att det är svårt att skydda mellanväggarna och kan ta bort dem och bygga nya utan att det kostar staden extra, säger Henrik Boström.

I mellanväggarna, under fönstren, fanns asbestskivor som nu sanerats bort. Alla tester av bottenplattan visar att den är i gott skick, säger projektingenjör Göran Seffer

<Fråga>

Kommer man känna igen sig?

– Man kommer inte att känna igen varken in- eller utsidan, säger Henrik Boström.

Nya skolpaviljonger

Men allt det hör läsåret 2016-2017 till. Den 17 augusti när skolan börjar så kommer den inrymmas i skolpaviljonger som nyligen lyfts på plats och håller på att sättas ihop med täcklister. I paviljongerna finns tio klassrum.

– De är 55 kvadratmeter stora, så det är ungefär samma som klassrummen i skolan, säger Henrik Boström.

Varje klassrum har egen ingång, två toaletter och en städskrubb. Det blir alltså inga inomhuskorridorer. Vid behov av större utrymmen kan man öppna upp mellan två klassrum.

<Fråga>

Var ska man vara på rasten?

– Det finns ännu mycket att fundera på med rastutrymmen, men det är skolans sak, säger Henrik Boström

Ingen billig lösning

Paviljongerna kostar 13 000 euro i månaden att hyra. Transport och montering kostar omkring 200 000 euro.

– Totalkostnaden blir ungefär 350 000 euro sådär mellan tummen och pekfingret. Det är ingen billig lösning, men det är för skolans bästa, säger Göran Seffer.

Paviljongerna står på den södra skolgården där det tidigare fanns linbana, kulgård och basketplan.

– Byggarna behöver lilla sandplan så det fanns inte andra alternativ. Man får tillfälligt stå ut med det, men jag tror alla ser fram emot den nya skolan, säger Henrik Boström.

 

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax

tfn 23 444