DELA

Zontautställning på stadsbiblioteket

Nu visas en utställning om Zontarörelsen på Mariehamns stadsbibliotek.
Zonta grundades i Buffalo, New York 1919 av Marian de Forest. I dag har Zonta International nästan 32.000 medlemmar i 67 länder. 37 av medlemmarna finns på Åland. Organisationens övergripande mål är att stärka kvinnans ställning i världen och förbättra kvinnors möjligheter till god hälsa, yrkesutveckling och politisk jämställdhet samt eliminiera våld mot kvinnor.
I kväll klockan 17.30 invigs utställningen av Ulla Boman, ordförande i Mariehamn Zonta Club. Utställningen pågår fram till den 18 mars. (lf)