DELA

Yttranden begärs om norra linjen

Landskapsregeringen har begärt yttranden av Brändö och Kumlinge för planerna på den nya norra linjen som Nyan rapporterade om i tisdags. Kommunerna har till den 5 november på sig att lämna in sina yttranden.

Alla entreprenadavtal på norra linjen mellan Hummelvik-Torsholma och Asterholmalinjen löper ut sommaren 2019, så omläggningen av trafiken skulle i så fall vara gjord till september samma år.

Enligt förslaget skulle Asterholmalinjen tas bort, Alfågeln skulle ensam trafikera Hummelvik–Torsholma och en ny linje mellan Torsholma och Kumlinge skulle införas. (ff)