DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ytterligare förordnande för Jon Lindeman

Jon Lindeman, kyrkoherde i Finström-Geta församling, förordnas till tf kyrkoherde i Hammarlands och Eckerö församlingar vid sidan av egen tjänst för tiden 1 november till 31 december. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift. (ikj)