DELA

Yrkesskolan ska renoveras

Svets- och elverkstäderna och bespisningsköket vid Ålands yrkesskola ska byggas om och renoveras.
Landskapsregeringen har besluta inleda projekteringen genom att utse en arbetsgrupp med ordförande Elisabeth Rosenlöf och medlemmarna Lars Selander, Ralf Lundberg, Tom Dunder och Jan Manselin.
Vidare beslöt lr begära in anbud på konsultuppdrag för projekteringen.