DELA

WWF vill inte öka jakten på östersjövikare

Miljöorganisationen WWF motsätter sig Jord- och skogsbruksministeriets förslag att öka jaktkvoten för östersjövikare med 100 till 300 individer.

Enligt WWF håller Bottenvikens vikarbestånd fortfarande på att återhämta sig från ett ras som orsakades av miljögifter.

Det är enligt Östersjöns skyddskommission möjligt med försiktig jakt endast på områden med ett bestånd på mer än 10 000 vikare. Östersjöns vikarbestånd är fördelat på fyra förökningsområden, där bara Bottenvikens delbestånd överskrider den här mängden.

Enligt WWF utgör högst 150 individer en hållbar jaktkvot. Den svenska kvoten är 130.

Klimatförändringen utgör enligt WWF också ett allt större hot mot vikaren.

Vikaren var en gång i tiden den vanligaste sälen i Östersjön. I början av 1900-talet fanns det kring 200 000 östersjövikare. Nu har beståndet krympt till en tiondel av det. (FNB)