DELA

WWF får Paf-pengar för inventering av örnar

Landskapsregeringen har beviljat 2 000 euro i Paf-medel till en arbetsgrupp inom Världsnaturfonden, WWF Finland. Gruppen arbetar med att inventera havsörnar och hade anhållit till landskapet om pengar för att täcka bränslekostnaderna för inventeringarna som genomförs här under året.
– Det är mycket viktigt att fortsätta följa upp havsörnsstammen bland annat eftersom havsörnen är en viktig indikator för miljöns tillstånd. Till exempel används havsörnarnas ungproduktion av HELCOM som en av indikatorerna för Östersjöns tillstånd, står att läsa i landskapsregeringens beslut.
WWF står för projektets övriga kostnader och arbetet sker på frivilligbasis. Resultaten ska också rapporteras till landskapet.
Den största delen av arbetet med örninventeringarna görs som frivilligarbete och WWF ansvarar för arbetets övriga kostnader. WWF rapporterar resultaten från inventeringarna till landskapsregeringen. (mw-w)