DELA

Wirrans sökt i konkurs

TDH Trading, som driver Wirrans Thai House i Godby, söktes förra veckan i konkurs av Allbygg ab som har obetalda hyror på 64 000 euro att fordra.
Bolaget har inte betalat hyra för restauranglokalen i Godby sedan juni i fjol och för drygt två månader sedan stämdes krögarparet på hyran. Allbygg yrkade samtidigt på att tingsrätten skulle ålägga bolaget att betala 220 euro per dag efter den 1 april till dess bolaget hade flyttat frivilligt eller tingsrätten fattat vräkningsdom.
Konkursansökan görs mot bakgrund av den tredskodom som tingsrätten fattade i april då också landskapsfogden meddelade att bolaget vräkts.
Allbygg anser genom sitt juridiska ombud att bolaget förmodas vara insolvent eftersom skulden som tredskodomen handlade om inte har betalts.
Tingsrätten har utsett advokat Johnny Bäck till boförvaltare. (ao)