DELA

Wikileaks-dokument berör finländska färjor

Enligt ett av de dokument som Wikileaks publicerat fanns åtminstone 2005 en oro i USA över säkerhetsrisken på finländska färjor.
I ett dokument från USA ambassad i Helsingfors sägs att det görs inga eller ytterst få kontroller av passagerare på färjorna ellar av containrar på lastfartyg. De amerikanska diplomaterna hoppas att Finland kommer att förbättra kontrollerna av last på väg mot USA. (lf)