DELA

Widén ordförande för litteraturnämnd

Ålands landskapsregering har utsett en ny litteraturnämnd. I den nya nämnden ingår Gustaf Widén, Ann-Louise Fogelström, Jan-Erik Berglund, Annica Andersson och Lina Antman.
Till ordförande utsågs Gustaf Widén. Nämnden utser en vice ordförande inom sig. (ke)