DELA

Weiss får vänta på jordförvärvsbesked

Carita och Robin Weiss köpte 2009 en strandtomt i Lemland Järsö, men fick inte jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Paret besvärade sig då till Högsta förvaltningsdomstolen som dock avslog besväret.
Carita och Robin Weiss bildade sedermera ett aktiebolag för att kunna köpa aktier som berättigar till tomten. I går togs Bryggan Fastigheter Ab:s ansökan om jordförvärvstillstånd upp. Dock fattades inget beslut.
– Det bordlades för att ministern ytterligare ville sätta sig in i ärendet, säger föredragande tjänstemannen, chefsjurist Sören Silverström.
Troligen tas ärendet upp igen vid föredragningarna nästa tisdag.
Tomten är 2.040 kvadratmeter stor, ligger inom ett byggnadsplanerat område och har en strandlinje på 50 meter. (ak)