DELA

Waldorfskola får vänta

Stadsstyrelsen bordlade i torsdags förslaget om en tomt för Waldorfdaghem och skola. Man vill först diskutera planerna närmare med föreningen Steinerpedagogikens vänner.
Föreningen har anhållit om att få arrendera en tomt på Östra Stenliden i Dalbo där man vill bygga en Waldorfbarnträdgård samt skola för årskurs 1-6 och senare även 7-9.
Tomten är planerad för offentlig service och har en byggnadsrätt på 1.000 kvadratmeter, men för tillfället har ingen av stadens förvaltningar behov av den.
Det finns cirka 25 Waldorfskolor i Finland. Pedagogiken grundar sig på en antroposofisk människosyn där känslolivets utveckling anses lika viktig som intellektets. (tl)