DELA

Volley, hockey och Korrvik i motioner

MARIEHAMN. Två motioner om sportsatsningar har lämnats in till stadsfullmäktige.
I dag finns beachvolleyplaner vid Mariebad, på Nabben och Gröna udden. I motionen med Ted Häggblom (OB) som förste undertecknare föreslås att en bana till byggs på någon av de tre platserna med tanke på sportens popularitet.
Häggblom är också förste undertecknare på motionen om att ta vara på hockeysargen som byts ut på Islandia, och använda den för en hockey- och rollerbladerink i staden.
Lennart Isaksson (FS) är förste undertecknare på en motion om planering av Korrvik så att det blir ett attraktivt maritimt området. (pd)