DELA

Vita käppar på promenad

I dag uppmärksammar föreningen Ålands svenska synskadade internationella Vita käppens dag genom en stadsvandring i Mariehamn. Promenaden inleds med en träff på Handicampen klockan 12.
– Finlands svenska synskadade uppmanar allmänheten att visa hänsyn och sakta ner i fall du ser en synskadad fotgängare som rör sig i trafiken. Erbjud gärna hjälp och ledsaga oss över vägen eftersom många övergångsställen saknar den ljus- och ljudreglering som skulle göra det säkrare för oss att korsa gatan, skriver föreningen i ett pressmeddelande.
Den vita käppen fungerar som en förlängd arm för synskadade. Genom att hålla käppen snett framför sig och pendla med den hittar man stolpar, trappor och andra hinder. (aks)