DELA

Visit Aland väljer styrelse

Relationsdirektör Inger Holmström, företagaren Ulrica Danielsson, nöjesentreprenören Dennis Jansson och konstnären Kjell Ekström föreslås som nya ordinarie medlemmar i Visit Alands styrelse.
De skulle ersätta Henrik Nordström, Tomas Lyyski, Marika Sundqvist och Jannik Svahnström, som står i turen att avgå. Styrelseledamöternas mandattid är två år.
Viking Line-chefen Jim Häggblom och Tanja Sabel, enhetschef på Destination Åland, föreslås bli nya suppleanter i stället för Ann Gustafsson och Pavlos Ylinen.
Förslagen har tagits fram av en valberedningsgrupp inför årsmötet den 8 april. Utöver val av styrelse och ordinarie mötesrutiner kommer dagen till stor del att handla om den nya turismstrategin. (tt-s)