DELA

Virtuella valutor är numera egendom i beskattningen

När virtuella valutor växlas tillbaka till vanliga valutor ska vinst eller förlust beaktas i inkomstskatten. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Högsta förvaltningsdomstolen har på fredagen fattat ett beslut som ändrar beskattningspraxisen i Finland. Enligt de nya bestämmelserna ska virtuella valutor ses som sådan egendom som avses i inkomstskattelagen.

– Till exempel innebär det här att förlust vid försäljning av en virtuell valuta i regel är avdragbar, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen vid Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Högsta förvaltningsdomstolen tar inte ställning till hur man gör med beskattningen när en virtuell valuta växlas till en annan virtuell valuta.