DELA

Vindkraftverk till Torsholma

Asterholma vindenergi ab vill bygga ett vindkraftverk i Torsholma i Brändö.
– Vi vill bygga ett 2,9 megawatts kraftverk på Lilla Hummelholm vid färjfästet. Det skulle räcka till att mata nästan hela Brändö med el, säger Sven Sjöblom.
Bolaget har haft planer på att uppföra ett kraftverk sedan 2008. Nu tar projektet ett stort kliv framåt i och med att man har ansökt om att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utföra en miljögranskning.
Ansökan finns nu utlagd både vid ÅMHM:s kansli och kommunkansliet vid Brändö kommunkansli och allmänheten har fram till den 18 februari rätt att yttra sig om planerna. (tt-s)