DELA

Vindkraftverk står stilla

Vindkraftverket Preciosa på Mellanön i Eckerö har varit inaktivt sedan början av november, och kommer så att förbli till den 9 januari, då en ny växellåda installerats.
Orsaken till att möllan stått stilla så pass länge är att en hel del tid gick åt till felsökning, berättar Henrik Lindqvist, vd för Ålands vindenergi andelslag som äger kraftverket.
Man trodde först att det skulle räcka med reparation på plats, men kom sedan fram till att en helt ny växellåda var nödvändig. Den beställs från tillverkaren av kraftverket, och installeras i början av januari av densamma.
– Det kunde annars ha skett tidigare, men helgerna kom emellan, förklarar Lindqvist.
Hurudana summor det rör sig om vill han inte gå ut med, men det är hur som helst frågan om ”dyra saker”.
En växellåda är inte direkt någon bärbar tingest. Kring sex ton väger den, även om storleken är mindre än en liten personbil.
Ingreppet i sig är inte nytt för Ålands vindenergi, som under sommaren 2005 bytte ut vindmöllan Frejas växellåda i Lemland Knutsboda. (hj)