DELA

Vindkraftspark fick ändrat miljötillstånd

ÅMHM har beviljat Ålands vindenergiandelslag reviderat tillstånd för att uppföra tio vindkraftverk i Eckerö Torp.

Det ursprungliga miljötillståndet beviljades 2008 men av olika orsaker har bygget inte kunnat inledas. Av revideringsansökan framgår att generatoreffekten är högre i dag än för de vindkraftverk som kunde levereras tidigare och att den nya vindkraftsparken kan ge en elproduktion som motsvarar cirka 50 procent av hela Ålands elförbrukning på årsbasis.

Ålands vindenergiandelslag fick också ja på ansökan om att slå ihop de tidigare två miljötillstånden till ett enda som heter kort och gott Långnabba.

Sakägare kan besvära sig mot ÅMHM:s beslut under 30 dagar. (ao)