DELA

Vindkraft och språk vid Nauclér-träff

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér träffade Lemlands och Lumparlands invånare i måndags.
Under en gemensam informationsträff på Skeppargården Pellas svarade Nauclér på frågor om bland annat möjligheterna för vindkraftsföretag på Åland att få stöd för utbyggnad av vindkraften enligt lagpropositionen om inmatningstariffer för förnyelsebar energi kom nyss till riksdagen. Även olika språkfrågor kom upp exempelvis frågan om den svenska översättningen av kollektivavtalen.
Nauclér berättade också om riksdagsarbetet och vad som är på gång på riksdagen under hösten, bland annat den ändring av självstyrelselagen för Åland som just nu är under behandling.
– Jag strävar till att få en god kontakt med de närvarande, så tillställningarna är mycket informella och det är alltid fritt fram för frågor och kommentarer, säger Elisabeth Nauclér i ett pressmeddelande.
Kommuninvånarna fick också veta att det är fullt möjligt att besöka riksdagen och få en guide men att det är viktigt att vara ute i god tid eftersom intresset för att besöka riksdagen är stort. För de åländska grupperna ingår oftast också en träff med den åländska riksdagsledamoten , om ledamotens tidtabell medger det.
Under hösten fortsätter Elisabeth Nauclér med sina träffar med kommuninvånare. (ns)