DELA

Vindandel ger 26 euro

Räntan i Ålands vindenergi är 26 euro per frivillig andel. Det beslöts på vindandelslagets stämma i måndags där deltagarna följde styrelsens förslag.
Det var också dags att välja häften av styrelsen och Leif Eriksson och Susanne Fagerström utsågs till nya ordinarie medlemmar efter Björn Skogberg och Mikael Wennström. Peter Carlsson omvaldes.
Styrelsens medlemmar sitter i två år. (tt-s)