DELA

Villkorligt fängelse för misshandel

Två män dömdes för misshandel efter ett slagsmål i juli 2009. Ålands tingsrätt dömde en av männen till 60 dagars villkorligt fängelse för misshandel och sammanlagt 5.505,14 euro i ersättningar till bland annat den andre mannen, som å sin sida dömdes till 35 dagsböter på sammanlagt 665 euro och dessutom åläggs att betala 450 euro för sveda och värk och 270,60 i rättegångskostnader.
I samband med slagsmålet ådrog sig en av männen frakturer på kindväggen och frakturer på framväggen av käkhålan. Skadorna har korrigerats genom att operera in titanplattor. Mannen fick också en svullnad på vänster ögonlock, en sårskada vid vänster ögonbryn och känselbortfall i en nerv i ansiktet. Den andre fick en svullnad vid höger öga.
Tingsrätten konstaterar att båda männen deltagit i slagsmålet och att inga slag kan bedömas som utdelade i nödvärn. (ns)