DELA

Villkorligt fängelse för bostadsbidrag

En kvinna som fått 5 100 euro i bostadsbidrag för pensionär som hon inte hade rätt till har dömts till två månaders villkorligt fängelse.

Att bidragen betalats ut på felaktiga grunder kom till myndigheternas kännedom när kvinnan i ett brev till Folkpensionsanstalten meddelade att hon arbetade litet grann och lämnade in ett kontoutdrag där det framgick att hon hade fått lön.

Att kvinnan själv hade meddelat det till FPA ansåg rätten att var en förmildrande omständighet när straffet utdömdes. (pd)