DELA

Vill utvidga hamnvatten

Rederiaktiebolaget Eckerö anhåller om jordförvärvstillstånd för att utvidga vattenområdet i anslutning till hamnen i Eckerö Berghamn.

Rederiet arrenderar sedan 2009 ett nio hektar stort område, Saltsjön, av Storby byalag. Nu vill man arrendera ytterligare cirka 1,25 hektar vilket i praktiken innebär att området växer något på huvudsakligen den västra och norra sidan.

Det nya arrendeavtalet följer i övrigt det redan gällande avtalet och har undertecknats av bägge parter. (tt-s)