DELA

Vill utvärdera trygghetslarm

Motsvarar trygghetslarmen de äldres förväntningar?

Den frågan ställer fullmäktigeledamot Pernilla Söderlund (Lib) i en motion till stadsfullmäktige.

– Det finns åsikter och förslag bland de äldre som är värt att ta fasta på i utvecklingen av tjänster som rör dem.

Söderlund vill att staden undersöker om larmen fungerar optimalt eller om det finns bättre alternativ. (tt-s)