DELA

Vill utreda nytt Jomaladaghem

Ge kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att brådskande reda ut förutsättningarna för att bygga ett nytt daghem på den nuvarande A-tomten i Möckelö strand.

Det föreslår Hedvig Stenros (S) och Sarah Holmberg (MSÅ) i en motion i Jomalafullmäktige. Undertecknarna skriver att antalet barnfamiljer i västra Jomala, till exempel i nya bostadsområdet Möckelö strand, ökar stadigt och stor brist på daghemsplatser råder i området.

De önskar att kommunen inte går vidare med utredningen av en ny daghemstomt i området utan håller fast vid den befintliga eftersom en ny planprocess kan ta minst tre år i anspråk. De vill att utredningen om ett nytt daghem på den ursprungliga tomten görs inför budgetprocessen i höst. (ao)