DELA

Vill utreda dagisbuller

– Höga ljudnivåer inom daghemsverksamheten är inget nytt fenomen.

Det konstaterar stadsfullmäktigeledamot Jessy Eckerman (S) som lämnat in en motion med önskemål om åtgärder.

Eckerman vill att staden, tillsammans med de anställda på varje daghem, kartlägger ljudnivåerna med målet att eliminera skadligt ljud. Hon vill också att det ska finnas hörselskydd på varje enhet.

Eckerman lämnade vid sammanträdet i går också in annan motion där hon föreslår att Mariehamn ska arbeta för att bli en certifierad Zero Waste-stad, det vill säga en stad som inte producerar avfall. (tt-s)