DELA

Vill underlätta för småföretagare

LAGTINGET. Gun-Mari Lindholm (Ob) vill att småföretagare ska få rådgivning och hjälp av landskapsregeringen i problem som uppstår på grund av skattegränsen. I en motion till lagtinget påpekar hon att problemen med skattegränsen kvarstår för småföretagare och leder till tung administration. Hon föreslår att landskapsregeringen köper tjänsten av exempelvis Ålands näringsliv. För att bekosta detta kan man ta betalt av dem som tjänar på skattegränsen, rederierna, anser Lindholm.
– En avgift, till exempel en passageraravgift, kunde finansiera den landbaserade problematiken
Men näringsminister Torbjörn Eliasson (C) påminde om att Ålandskontoret i Stockholm redan bistår med hjälp för småföretag som har skattegränsproblem.
– Vi kommer inte bort från problematiken så länge vi vill ha kvar taxfree, och det vill vi ha, sade han.
Anders Eriksson (ÅF) påpekade att fördelen med taxfree överväger.
– Alla småföretag har oerhörd nytta av taxfree genom billigare transportkostnader.
– Det är viktigt att ta bort hinder för småföretagen. De gör att Ålands ekonomi rullar, svarade Lindholm.
Ärendet skickades till näringsutskottet för vidare beredning. (ns)