DELA

Vill stärka svenskan i Finland

Svenska institutets (SI) generaldirektör Erland Ringborg har fått i uppdrag att utreda svenska språkets ställning i Finland och i världen. Under en pågående studieresa genom olika europeiska länder passade han på att besöka Åland och ledamöterna i språkpolitiska kommittén.
– Svenska språket på Åland är egentligen en annan dimension än den jag har i uppdrag att utreda, men jag tyckte det var intressant att studera de specifikt åländska förhållandena, säger Erland Ringborg och fortsätter:
– Man kan inte förneka att det finns ett svenskt intresse i situationen här, och vi måste hitta former för ett samarbete. Men det är svårt för Sverige att gå in direkt i frågan om de språkliga relationerna mellan Åland och Finland.
Erland Ringborg har föreslagit att stöd till svenska språket i Finland ska utgöra en särskild verksamhetsgren inom SI från och med nästa år.
– Och allt stöd till svenskan i Finland innebär naturligtvis ett stöd till svenskan på Åland, säger han.
Bland Erland Ringborgs konkreta förslag finns att SI för budgetåret 2007 anvisas 1,5 miljoner kronor för att stödja svenskundervisningen i finskspråkiga skolor och universitet, genom en rikssvensk expert placerad på finländska Utbildningsstyrelsen. Han vill också att SI anslår en miljon kronor för att stödja Hanaholmens kulturcentrum, för medverkan i presentation av svensk kultur och insatser till stöd för det svenska språket.
– Förslagen bearbetas just nu, och det vore sorgligt om det inte leder till något. Men vi har ju fått en ny regering som haft mycket annat att göra, konstaterar Erland Ringborg. (th)