DELA

Vill stärka Ålands nordiska röst

Hur kan man stärka Ålands roll och möjlighet att påverka i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet?
Det ska landskapsregeringsledamot Lasse Wiklöf (s) diskutera när han besöker utrikesministeriet den 6 februari. I den första diskussionsrundan är visionen att få fram vad som kan förbättras utan att man behöver ändra på det så kallade Helsingforsavtalet, alltså själva samarbetsöverenskommelse mellan de nordiska länderna som undertecknades 1962 och som reviderades senast 1996.
– På torsdag eftermiddag ska vi sätta oss ner och göra en lista med primära önskemål från åländsk sida, säger Lasse Wiklöf.
Självstyrande Färöarna diskuterar samma fråga med Danmark just nu. Målet är att man i september ska slå fast vad de olika diskussionerna lett fram till.
– Ett av våra önskemål är att Åland skulle få ansluta sig direkt till de bindande nordiska avtal som man besluter om Ministerrådet, där vi har egen behörighet, säger Lasse Wiklöf. (ab)