DELA

Vill se trygga sjuktransporter

Transporten av skadade och sjuka i skärgården bör ske på ett tryggt sätt i enlighet med gällande regelverk. Det kräver vice talman Veronica Thörnroos (C) i en åtgärdsmotion i lagtinget.

Hon konstaterar att prehospital sjukvård inte längre handlar bara om transporten av en patient utan om en viktig vårdkedja.

– Så är också fallet på fasta Åland men tyvärr finns det fortfarande ett antal skärgårdskommuner där det offentliga Ålands ansvar brister. Svårt skadade och sjuka transporteras med vad som råkar finnas tillgängligt såsom mjölkkärror, traktorflak, skåpbilar et cetera. (tt-s)