DELA

Vill se över trafiken vid västra Ytternäsvägen

Trafiken vid Västra Ytternäsvägen har ökat, stadens förvaltning och Ålands landskapsregerings trafikavdelning borde därför se över trafiksituationen och komma med åtgärdsförslag för att trafiken i området ska löpa bättre. Det vill Obunden samling som har lämnat en motion till stadsfullmäktige.

– Trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gångtrafikanter i det aktuella området är i dag inte ändamålsenligt, skriver Obs i motionen. (jo)