DELA

Vill sälja kraftverk till landskapet

Conny Nylund (Ob) och Anders Holmberg (Ob) föreslår i en motion, som man lämnade in till stadsfullmäktige i tisdags, att staden ska sälja sitt kraftverk till landskapet. Enligt motionen ägs reservkraftverket av Enerexit Ab, som i sin tur ägs av staden, och planerar säljas.

Motionärerna anser att det vore olyckligt att sälja kraftverket utanför Åland och vill därför att man bjuder ut det till landskapet.

Kraftverket har en kapacitet på drygt 30 megawatt värme och el, vilket, enligt motionen, motsvarar Mariehamns hela el- och energibehov under en normal vinterdag. (eh)