DELA

Vill nagga av stadens park

Kraftnät Åland vill utvidga sitt uteställverk på bolagets arrendetomt i Ytternäs och anhåller om att få cirka 205 kvadratmeter av stadens parkområde på norra sidan i utbyte mot 158 kvadratmeter på den östra.

Stadsarkitektkansliet konstaterar att det visserligen bryter mot principen om att inte röra park- och grönområdesplanerad mark men att det kan tillåtas i det här fallet. Kraftbolagets projekt påverkar varken en eventuell utbyggnad av vägen mot Järsö och Nåtö eller befintliga och planerade gång- och cykelvägar. (tt-s)