DELA

Vill lägga ner näringsnämnd

ECKERÖ. Kommunfullmäktige tar i morgon ställning till näringsnämndens anhållan om att få läggas ner eller vila ett år. Kommunstyrelsens förslag är att fullmäktige ska säga nej eftersom nämndens medlemmar inte angett några giltiga individuella skäl till varför de vill avgå.
Redan i samband med budgetarbetet inför 2010 i slutet av fjolåret konstaterade näringsnämnden att den inte kunde omfatta de strykningar som gjorts i nämndens ansvarsområden och verksamhet. Bland annat togs den rådgivande funktionen bort.
I februari hade kommundirektören och nämndens presidium en genomgång där en lista med uppgifter slogs fast. Enligt nämnden handlar det om beslut som ska verkställas och nämndens insats behövs inte. (ao)