DELA

Vill komma åt båtregistret

Gränsbevakningen utvecklar ett nytt datasystem för att sjöräddningens ledning ska bli effektivare i hela landet. För att det ska kunna omfatta också Åland vill man få tillgång till landskapets fritidsbåtsregister.

Landskapsregeringen konstaterar att registret är knutet till det åländska fordons- och körkortsregistret och rekommenderar riket att använda samma teknik för att få tillgång till det.

Regeringen påminner också gränsbevakningen om att man måste anhålla om tillstånd för att ta del av registret och också om att Åland har en ny lag med ändrad registreringsplikt för fritidsbåtar. (tt-s)