DELA

Vill inte ha kortare sommarturlista

KUMLINGE. Sommarturlistan bör gälla från maj till augusti och inte endast från mitten av juni till mitten av augusti. Det är ett av de påpekanden Kumlinge kommun har på landskapsregeringens förslag till turlista för skärgårdstrafiken.
Man motsätter sig också att tvärgående linjen, som går från Lumparland Långnäs via Föglö Överö till Kumlinge Snäckö, ska stängas en del av vintern. Motiveringen är att linjen binder samman den åländska skärgården och är en väletablerad linje för många tunga transporter.
Om det ska ske indragning av trafiken på linjerna under helger bör man informera om det i god tid och gärna i kommunernas informationsblad. Man föreslår även effektivisering av vaktbyten, övervakning av timjournaler och budgetansvar för huvudbefälhavaren på varje färja.
Man efterfrågar även hur mycket inbesparingar som görs under år 2010 genom att verkställa åtgärderna som lades fram i utredningen ”Översyn av skärgårdstrafikens löner, lönekostnader och inrapportering av arbetstid”. (ns)