DELA

Vill hindra skador då snön smälter

Kommunerna uppmanas att vidta förebyggande åtgärder för att minimera de skador som kan uppstå när snön smälter.
Det är samrådsdelegationen för beredskapsärenden som skickat brev till alla kommundirektörer på Åland, för att göra dem uppmärksamma på problem som kan uppstå under vårvintern.
Bland annat uppmanas det till avskottning av alla stora tak, till exempel skolor och åldringshem, för att förhindra takras. Delegationen påminner även om att den stora mängden smältvatten kan leda till översvämningar, till exempel i källare, och till att vattendränerings- och avloppssystem överbelastas. (ab)