DELA

Vill ha vägtullar i Mariehamn

Rauli Lehtinen, liberal fullmäktigeledamot i Mariehamn, efterlyser vägtullar och parkeringsavgifter i staden. Han lämnade in en motion i går med begäran om att stadsstyrelsen ska få i uppdrag att reda ut saken.
Rauli Lehtinen lyfter fram svårigheterna med planeringen av Ålandsvägens ombyggnad och planerna på ett nytt parkeringshus vid Strandgatan – kostsamma arrangemang som inte minskar privatbilismen, något som han anser är nödvändigt både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. (ao)