DELA

Vill ha strandpark framom bostäder

Henrik Appelqvist i Mariehamn har lämnat in stämningsansökan till tingsrätten angående stadens planering av Horelliområdet.
Appelqvist opponerar sig mot att det cirka två hektar stora naturområdet längs gångstigen vid västra delen av det 10 hektar stora Horelliområdet planeras för bostadshus i stället för att bevaras som strandpark med byggnader från förra seklet.
Han är också kritisk mot att Helly Hellbergs författarstuga har avlägsnats och kräver att staden bygger upp den igen. (ao)