DELA

Vill ha skild landskapsandel för skolskjuts

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga har i en gemensam skrivelse anhållit om att landskapsandelssystemet ska ändras så att det införs en särskild landskapsandel för skolskjutsar. Detta för att skolskjutsarnas andel av skolans totala kostnad är orimligt hög i alla skärgårdskommuner, vilket ställer skärgårdskommunerna i en sämre sits än övriga kommuner gällande grundskolan.

Landskapsregeringen konstaterar att landskapsandelssystemets kostnadsutjämning för grundskola och socialvård redan inkluderar ett skärgårdstillägg i två nivåer, en basnivå för alla skärgårdskommuner och en högre nivå för ytterskärgården.

Detta som kompensation för att skärgårdskommunerna har en högre kostnadsstruktur, det vill säga att kostnader per invånare generellt sett är högre, än de faståländska kommunerna. (hh)